Fastigheten har porttelefoner till samtliga entrédörrar. En porttelefon ser till att porten hålls låst för obehöriga, samtidigt som den välkomnar besökare och underlättar för de boende att komma in genom porten utan nyckel. Porttelefonen ger fastigheten värde i form av trygghet och estetik. 

Så fungerar porttelefonen

Porttelefonen kommunicerar med en svarsapparat som finns inne i lägenheterna. Porttelefonen kan också kopplas till mobilen via en app som ringer upp mobiltelefonen. App kan beställas från Safe Team  040-970035 och som bekostas av medlemmen själv. 

Porttelefonen är utrustad med kodlås, nyckelbrickor med två st tagg/lägenhet och ett passersystem via App. 

Svarsapparat

Instruktionsfolder till Seadle svarsapparat.pdf för att ta emot ett dörranrop.