Garage
Finns i Petri p-hus på Mäster Nilsgatan
Öppet Alla dagar 07:00-21:30

Pris ca 900kr/mån
Enskilda timmar: 30 kr/tim 60 kr/ 3 tim, därefter 30 kr/tim max 220 kr/dygn 

Parkeringshuset är numera förbättrat säkerhetsmässigt och det fordras kort eller biljett för att komma in och ut.

Avlastningsplats
Vid behov kan Petrigången användas tillfälligt för i- och urlastning. Kravet är dock att lapp med namn och telefonnr ska läggas tillsammans med parkeringsskiva innanför vindrutan. Detta pga av att det är en brandgata som används för sophämtning och varuleveranser.


Boendeparkering
Boendeparkering finns utmed gatorna omkring och omfattar hela gamla staden. Fri parkering råder vardagar mellan 20:00-09.00, lördagar 16:00-09:00 samt söndagar. För övriga tider kan folkbokförda i stadsdelen ansöka om tillstånd för boendeparkering hos Malmö Stad, telefon 020-34 45 00.

Ansökan kan även lämnas på webben. Tillståndet är gratis, avgiften för boendeparkering är 25 kr/dygn och kan lösas för 14 dagar åt gången i automat.

 

Fakta & ansökan Boendeparkering