Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtlig en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment   Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador    Fullvärde
Allriskskada    100 000 kr
Max åldersavdrag vid en  skada   20 000 kr
Självrisk   1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 4000 kr vid vattenskada badrum/våtrum, 10 000 kr om vattenskada beror på frysning

 

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.

 

Broschyrer

Icon representing an icon       

När du fått skada på din bostadsrätt 
Boendeförsäkrings Villkor