Rutiner för elavläsning / flyttavräkning vid överlåtelse av bostadsrätt

Bostadsrättsinnehavaren meddelar Bredablick förvaltning i Malmö, Vxl:  010-177 59 00 eller Elin Fredriksson Mob: 0739-202320 om tidpunkten för upplåtelse och övergång av bostadsrätten till ny innehavare.

Bredablick förvaltning, Elin Fredriksson, meddelar Minol  om ny medlem med namn, personnummer, lägenhetsnummer och inflyttningsdatum till .

 

Sedan gör Minol avläsning och Bredablick förvaltning får rapporter med avläsning. (ref. O. Ståhl). Bostadsrättsinnehavaren (säljaren) debiteras för flyttavläsningen. 

 

 

Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer

Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman