2019_12_03_rapport.pdf

2020-03-23 - BRF TREKUNGAHUSET - Mäster Nilsgatan 1 - Servicerapport.pdf

2020-03-23 - BRF TREKUNGAHUSET - Mäster Nilsgatan 1 - Avvikelserapport.pdf

Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. En brandvarnare täcker en yta upp till 60 kvm därefter bör man ha minst två. Brandvarnare bör höras tydligt även med stängda dörrar, detta gäller både i lägenheterna och i trapphuset. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras. 

 

Branddörrar: Branddörrar måste hållas stängda för att brandskyddet ska fungera korrekt. Något alla boende bör ha uppsikt över. 

 

Eldstäder: Eldstäder ska också kontrolleras gällande brandskydd. Sotning av eldstäder ska göras med visst intervall som beslutas av respektive kommun. Intervall av sotning  är beroende på typ av installation och syfte med eldstaden. Styrelsen för Brf Trekungahuset beslutade den 2019 04 17 gällande öppna spisar att var och en, vars lägenhet är utrustad med öppen spis, ser till att sotning utförs enligt föreskrifter och regler. Kostnad för sotning står var och en lägenhetsinnehavare för.

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.