Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ledamot/Ordförande
Mikael Eriksson

 

 

      
Ledamot/Sekreterare
Gunilla Leander
   

Ledamot
Darko Kresojevic 

 

Ledamot 
Clay Ketter

 

 

Ledamot
Annika Andersson

 Suppleant
Malin Jepsen
 

 

 
Se kontaktuppgifter till Valberedningen