Granska årsredovisningen. 

 • Hur stora lån har föreningen?
 • Finns en professionell underhållsplan?
 • Har reparationer gjorts, hur har de i så fall finansierats?

Läs Stadgarna
Så att du får reda på vilka skyldigheter och rättigheter du som enskild bostadsrättshavare och föreningen har mot varandra.

Diskutera lägenheten och huset med ordföranden, kassören eller sekreteraren.

 • Vilka större reparationer är på gång?
 • I vilket skick är stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera.
 • Har den som säljer bostadsrätten skulder till föreningen eller lån med lägenheten som säkerhet?
 • Red ut eventuella oklarheter i årsredovisningen.

Inspektera lägenheten
Den som sålt bostadsrätten kan sällan hållas ansvarig för ett fel efter köpet. Kom i förväg överens med säljaren vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel tvätt- och diskmaskin.
Finns det behörigheter för gjorda installationer. Inspektera även kringutrymmen som källare, tvättstuga, mm.

Kontrollera mäklaren - om du är osäker
Är det en mäklare som förmedlar köpet, bör man kontrollera att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, Då vet man att det finns en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel i själva mäklartjänsten.

Skaffa en skriftlig beskrivning av bostadsrätten
Den kan behövas som bevis, om man skulle hamna i en tvist med mäklaren efter köpet. Man bör även spara den kostnadskalkyl som mäklaren är skyldig att göra.

 

Att tänka på vid köp av bostadsrätt i Brf Trekungahuset

 

 • Köpehandlingar och ansökan om inträde/utträde ska skickas till styrelsen via Bredablick förvaltning, adress, se nedan. Kontakt: Elin Fredriksson Mobil: 0739-20 23 20 alt. Vxl: 040  600 96 00. 
 • Handläggningstiden för en överlåtelse är 7 till 14 dagar.
 • Den som köper bostadsrätten måste ha en taxerad förvärvsinkomst som är tillräcklig för att täcka de egna utgifterna. Det är inte godtagbart med ett lånelöfte eller t.ex. studiemedelsförsäkran, personen får heller inte ha oreglerade skulder eller betalningsanmärkningar. Föreningen returnerar medlemsansökningar där ovanstående krav inte uppfylls.
  Vid avräkningen ska eldebiteringen tas med. Det beror på att den debiteras på månadsavgiften i efterskott. 

  Pantsättning

  Det är styrelsens ansvar att föra pantregister enligt lag, vilket innebär att  pantsättningar/avnoteringar alltid ska skickas till Bredablick förvaltning för handläggning.

  Att: Elin Fredriksson, Box 243,
  201 22 Malmö
  Besöksadress Grimsbygatan 24, Malmö.
  Föreningen tar ut en administrativ avgift på 1 % av årets basbelopp per pant.