Trekungahuset i Malmö

Trekungahuset och S:t Petri Kyrka

Trekungahuset byggdes 1904 - 1907 som bankpalats för Sparbanken Bikupan i korsningen Östergatan och Mäster Nilsgatan. Det är byggt i Jugendstil och ligger i kvarteret Sankt Peter. Huset består av två huskroppar som sammanförts.

Jugendstilen introducerades i Sverige på Stockholmsutställningen 1897,även om den tidigare dykt upp i olika sammanhang. Nu tar den sig uttryck framför allt i textil, porslin, belysningar och andra inredningsdetaljer. Den fick stor genomslagskraft, inte minst genom Ellen Key och Carl Larssons hustru Karin Bergö. Samtidigt rådde högkonjunktur vid denna tid. Byggnationen tog rejäl fart mellan 1897 och 1914. Då 1:a världskriget bröt ut dog stilen i sin linda, efter Baltiska utställningen i Malmö. 

I varje stad med självaktning byggdes nu ståtliga och gedigna hus inte minst på Östermalm, Stockholm och i Malmös innerstad. En av de många arkitekter, som var verksam i Malmö vid sekelskiftet, hette John Smedberg (1851-1913). Han anses vara en av de skickligaste arkitekterna vid denna tid. Bland alla de många praktfulla hus Smedberg ritade hör Trekungahuset till de mest magnifika. Intill, på Östergatan, ligger husen ”Förlagsaktiebolaget för utgivning av Sydsvenska Dagbladet” (nu Winges advokatbyrå) och g:a Riksbanken, i dag allmänt kallat ”Pittahuset”, likaså av Smedberg. Riksbankshuset stod under rivningshot under 1950-talets senare del, men fick stå kvar och blev byggnadsminne 1995. (Bild 2 och 3)

 

John Smedberg (1851-1913), född i Stockholm, började sina arkitekturstudier på Konstakademin i hemmastaden och fullbordade utbildningen i Paris vid Ecôle des Beaux Arts. År 1878 blev han lektor i byggnadskonst vid Tekniska Elementarskolan i Malmö för att fem år senare bli föreståndare. År 1911 blev han rektor vid samma skola. Hans verksamhet begränsades härefter till Malmö med undantag för Sjöbo Gästgivaregård och Sjöbo Sparbank(egentligen Färs Härads Sparbank). Han hade många förtroendeuppdrag i Malmö men drabbades 1912 av hjärnblödning och avled några månader senare.

Bland många av de byggnader som Smedberg ritade kan till exempel nämnas Västra skolan, Pildammsskolan, Johannesskolan, Malmö Högre Läroverk för Flickor, Tekniska läroverket, Stadsbiblioteket(Malmö Museum), Moderna Museet(Roseum, tidigare Elektricitetsverket)Synagogan och S:t Petri Läroverk.

Byggnadshistoria

I hörnet av Mäster Nilsgatan och Östergatan låg tidigare, sedan 1700-talet Aspegrenska Gården. Detta vackra gamla korsvirkeshus monterades ner och flyttades 1910 till Lilla Torg i hörnet av Larochegatan, där det i dag rymmer en av många restauranger vid torget.

Aspegrenska Huset från 1700-talet

Efter att det Aspegrenska korsvirkeshuset från 1700-talet hade plockats ner 1904, byggdes det nya bankpalatset för Sparbanken Bikupan i två etapper och stod klart 1907.

Aspegrenska huset i dag som restaurang på Lilla Torg.

 

Många minns Charlotte Weibulls affär, som  var inhyst i fastigheten under andra delen av 1900-talet.

 

Den lilla bikupan på hörnet, har gett namnet till den i Trekungahuset inflyttade Sparbanken Bikupan.

Se nedan.

P3
Aspegrenska huset, 1700-t.


Sydsvenska Dagbladet, 1880, bild 2.

 


G:a Riksbanken, 1886, bild 3.

 

Notiser.

1974. Fastigheten såldes till HB Magnus, Ystad.

1995. Vindsplanet byggdes om till 8 lägenheter.

2000. Bertil Leander, Peter Rostovanyi och Thomas Schelter tog första initiativet till att köpa fastigheten och starta en Brf. 

2003. Ägarna Wihlborgs gick med på att sälja fastigheten till den blivande Brf. Trekungahuset.

2004. Köpet gick igenom. Brf Trekungahuset bildades. Av de ursprungliga ägarna finns i dag bara Inga Berit Edström och Bertil o Gunilla Leander kvar i huset.

2013  Takfönstren i de gamla banklokalerna i sparbanken Bikupan, övertäcks för att skapa en innergård till Brf Trekungahuset.

 

Viktig händelse som gav huset dess namn. 

År 1914 den 18 december hölls en middag i huset hos f.d. talmannen Carl Herslow för de tre nordiska konungarna; Gustaf V, som bodde på residenset, Christian X, som bodde hos familjen Herslow i huset, samt hans yngre bror Håkon VII, som bodde hos familjen Kockum på Västergatan. Det var vid detta tillfälle som Nordens tre konungar tillsammans åkte i hissen i Trekungahuset. Till minne av denna unika händelse sitter en plakett uppsatt i hissen, som beskriver denna händelse.

 

Malmö den 20 april 2017

Leif Rosenblad. (Text och foto)


Silverplakett Trekungamötet 1914
"Under decemberdagarne 1914 när på Gustav V:s inbjudan Trekungamötet hölls i Malmö och Christian X bodde här hos f.d. talmannen och fru Carl Herslow, åkte Nordens tre Konungar i denna Sparbanken Bikupans hiss."