Föreningen, som bildades den 23 februari 2003, äger fastigheten St. Peter 4, med adresserna St. Petrigången 1, Mäster Nilsgatan 1 samt Östergatan 26-28, Malmö. Föreningen har för närvarande 26 medlemmar och upplåter 20 lägenheter med bostadsrätt. Härutöver har föreningen 2 lokalhyresgäster.

Bostadsrättsförening

Brf Trekungahuset bildades 2004 och är en äkta bostadsrättsförening.

Föreningen äger fastigheten Sankt Peter 4 och har uppfört 20 lägenheter samt 2 lokaler. Byggnaderna är uppförda 1904-1907 och har under åren gjort löpande renoveringar.

 

Gjorda renoveringar/investeringar:

Fasad 1995

Tak 1995

Fönsterna målades om 1995

Trappuppgångar 1995

Vinden byggdes om till lägenheter 1995-1996

Vattenstammar 2008-2011

Avloppsstammar 2008-2011

Balkonger mot Östergatan 2008-2009.

Nya bullerreducerande fönster 2012.

Renovering och målning av fönster -  klart i oktober 2016.

Renovering av fasad mot Petrigången, 2018.

Omläggning av plattor på Petriingången mot trottoar, 2018.

Nya armaturer i samtliga entréer, 2018.

Vattenledningar i kök och badrum har spolats, 2018.

Omdisponering till gemensam el, 2018.

Aktiv hemsida startas 2018 www.trekungahuset.se

Fiber via Bahnhof, - med underleverantör av TV via Sappa, 2018.

Nya porttelefoner med svarsapparater, samt tagg och app funktion 2019.

Installation av ventilations- och avfuktningsfunktion i källaren 2019.

Byte av tilluftsventiler i lägenheterna på ytterväggar mot gatan 2019.

Lokalen för värmecentralen har sanerats och gjorts i ordning 2020

Byte av värmecentral 2021

Ommålning av källarens allmänna utrymmen 2022/23

Renovering/omfogning av skorstenar, allmän översyn av taket 2022/23

Installation av bastu/gym slutfört 2023

 

Kommande renoveringar/investeringar: 

Översyn/åtgärd av fasad

 

 

 Föreningens tomt är friköpt.

 

Det finns källarförråd till lägenheten. Det finns även ett gemensamt cykelförråd i källaren.

 

Lokalhyresgäster:

Kvänum kök Malmö. 

Rawfoodshop Scandinavia AB  

 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Energideklaration pdf

Värmesystem pdf 

Stadgar

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019 

Årsredovisning 2018 

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013